ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καταχώρηση 2014/05/28

Με χαρά ανακοινώνουμε την συνεργασία με την ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης των αναλυτών της σε όλη την χώρα.

Η ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ δραστηριοποιήται στο χώρο των elisa reader καθώς και σε ανοσολογικούς/βιοχημικούς αναλυτές 

www.ndd.gr

 

 
Bio
Tech Support

 

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα της Ιατροτεχνολογικής υποστήριξης καθώς και στην επεξεργασία ύδατος

για Ιατρική αλλά και οικιακή χρήση.