Ανακοίνωση Συνεργασίας με ΑΒΒΟΤΤ LABORATORIES

Καταχώρηση 2012/11/11

H BioTech Support έχει την τιμη να συνεργάζεται στον τομέα της υποστήριξης των συστημάτων επεξεργασίας υπερ - καθαρου νερου στα Νοσοκομεία και τα Διαγνωστικα κέντρα όπου δραστηριοποιείται η ΑΒΒΟΤΤ LABORATORIES καθώς επίσης και στις ανακατασκευές (recondition) των αναλυτών της . Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε απο τον Απρίλιο του 2011.

 

 

 

 
Bio
Tech Support

 

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα της Ιατροτεχνολογικής υποστήριξης καθώς και στην επεξεργασία ύδατος

για Ιατρική αλλά και οικιακή χρήση.