Απόκτηση ISO 9001:2015

Καταχώρηση 2018/02/01

Η εταιρία μας πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2015 για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 

 

 
Bio
Tech Support

 

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα της Ιατροτεχνολογικής υποστήριξης καθώς και στην επεξεργασία ύδατος

για Ιατρική αλλά και οικιακή χρήση.