Συνεργασία με MEDICON SA

Καταχώρηση 2018/05/05

Medicon Hellas                      

 

Η BIOTECH - SUPPORT έχει την τιμή να ανακοινώνει την συνεργασία της στον τομέα παροχής συστημάτων επεξεργασίας νερου με την MEDICON SA , μια εταιρεία από τις μεγαλύτερες στον χώρο των διαγνωστικών . Τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους και θα προσπαθήσουμε να είμαστε αντάξιοι της.

 

 
Bio
Tech Support

 

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα της Ιατροτεχνολογικής υποστήριξης καθώς και στην επεξεργασία ύδατος

για Ιατρική αλλά και οικιακή χρήση.