Με τις υπηρεσίες ιατροτεχνολογικης υποστήριξης πρωταρχικός στόχος είναι οι πελάτες μας να εξοικονομούν χρήματα και να λειτουργούν απαλλαγμένοι από την επίβλεψη ενός τεχνικού αντικειμένου. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες διακρίνονται ως εξής:

 

Ανακατασκευής Αναλυτών

 

«Η BioTech Support παρέχει την υπηρεσία ανακατασκευής αναλυτών (βιοχημικών , αιματολογικών , ανοσολογικών κτλ.)  με άριστα αποτελέσματα τα οποία τα εγγυούνται οι πάνω απο 3 δεκαετίες εμπειρίας των τεχνικών της»

 

Προληπτικής συντήρησης Αναλυτών

 

Η διασφάλιση του ασθενή και του χρήστη περνά μέσα από την ορθή και σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων.

 

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο της συντήρησης αναλυτών σε συνδυασμό με την επίτευξη οικονομίων κλίμακος επιτρέπουν την συντήρηση των μηχανημάτων σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή με μικρότερο αναλογικά κόστος.

 

Με όρους πλήρους διαφάνειας δεδομένου ότι κανόνας της εταιρείας μας είναι η επιστροφή στον πελάτη όλων των χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών και μια ενιαία τιμολόγηση ώστε ο πελάτης να γνωρίζει ακριβώς και εκ των προτέρων το συνολικό κόστος προληπτικής συντήρησης.

 

Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών βάζοντας και το σχετικό αυτοκόλλητο δελτίο με την σύνοψη και εγγύηση της εργασίας μας καθότι όλοι οι τεχνικοί μας έχουν προηγουμένως καταλλήλως εκπαιδευτεί από τον κατασκευαστή ή εκπρόσωπο αυτού στην τεχνική υποστήριξη του συγκεκριμένου μηχανήματος.

 

Η εταιρεία μας έχει ως αντικείμενο εργασιών την ορθή συντήρηση ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων και με την εγγύηση υπηρεσιών που προσφέρει, διασφαλίζει τον ασθενή και τον χρήστη για την εύρυθμή λειτουργία αυτών.

 

Επισκευής Αναλυτών

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει και την επισκευή τυχόν βλαβών που θα προκύψουν. Στα πλαίσια της εταιρικής πολιτικής μας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη προληπτική συντήρηση του μηχανήματος από την εταιρεία μας για τουλάχιστον ένα έτος.

 

Στην υπηρεσία επισκευής βλαβών προσφέρουμε από κοινού προσδιορισμένους χρόνους ανταπόκρισης (S.L.A.), διαφοροποιημένους ανά γεωγραφική περιφέρεια.

 

Με όρους πλήρους διαφάνειας έχουμε ξεκάθαρη τιμολόγηση αφού και σε αυτήν την περίπτωση διασφαλίζουμε την επιστροφή στον πελάτη όλων των χρησιμοποηθέντων ανταλλακτικών και η αμοιβή μας  προσδιορίζεται από το διαφοροποιημένο ωριαίο κόστος ανά γεωγραφική περιφέρεια επί των συνολικών ωρών εργασιακής απασχόλησης.

 

Με αυτό τον τρόπο ο πελάτης μπορεί να προβλέψει με σχετική ακρίβεια το κόστος επισκευής των μηχανημάτων του.

 

 

 
Bio
Tech Support

 

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα της Ιατροτεχνολογικής υποστήριξης καθώς και στην επεξεργασία ύδατος

για Ιατρική αλλά και οικιακή χρήση.